DELEGACIJSKO POTOVANJE NA BAVARSKO


Obveščamo vas, da Slovensko-nemška gospodarska zbornica v sodelovanju z Bayern Fit for Partnership organizira delegacijsko potovanje na Barvarsko. 

Osrednji temi delegacije sta hidroenergija in vodikove tehnologije. V okiru potovanja imajo slovenski udeleženci edinstveno priložnost, da se seznanijo z najnovejšim razvojem in priložnostmi na področju hidroenergije in vodika ter navežejo dragocene poslovne stike na Bavarskem. 


Datum: 5. 12 - 08. 12. 2023 (začetek je 6. 12. 23 ob 9:30 v Rosenheimu)

Kraj: Bavarska, predvsem München 

Število udeležencev: 14*


* Bavarsko Ministrstvo za gospodarstvo bo med prijavami izbralo končne udeležence. To pomeni ekskluzivnost za vsa izbrana podjetja.  


Stroški: 85 EUR na dan na udeleženca ter pot na dogodek in nazaj.

Storitve: Prevoz, prehrana in vse nočitve na Bavarskem.

PREDNOSTI UDELEŽBE


Bavarska regija se je uveljavila kot vodilna lokacija na področju obnovljivih virov energije (zlasti vodne energije) in inovativnih vodikovih tehnologij. Bavarska ima bogato tradicijo na področju izkoriščanja vodne energije in je hkrati pionir na področju razvoja vodikovih tehnologij. Delegacijsko potovanje vam ponuja:


  • Srečanje z vodilnimi v industriji: Srečanje z visokimi predstavniki podjetij, raziskovalnih ustanov in vladnih agencij na Bavarskem, ki so specializirani za hidroenergijo in vodikove tehnologije.
  • Izmenjavo izkušenj: Odkrijte, kako Bavarska izkorišča svoje obnovljive vire energije in kako se vodik uporablja kot trajnostni energent.
  • Poslovne priložnosti: Spoznajte potencialna poslovna partnerstva, naložbene priložnosti in projektna sodelovanja na Bavarskem.
  • Predstavitve tehnologij: Obiščite impresivne hidroelektrarne in obrate za proizvodnjo vodika ter si oglejte najsodobnejše tehnologije v praksi.
  • Obisk sejma: Obiščite prvi sejem vodika v Erlangenu, kjer se bodo predstavila priznana podjetja in, ki predstavlja odlično priložnost za navezovanje poslovnih stikov. Več informacij sejmu je na voljo na tej povezavi.


POUDARKI PROGRAMA

Predavanja strokovnjakov s področja vodne energije in vodika.

Obiski hidroelektrarn in obratov za proizvodnjo vodika.

Dogodki za mreženje in poslovna srečanja z bavarskimi podjetji in organizacijami.

Obisk prvega sejma vodika na Bavarskem HYDROGEN DIALOGUE 2023.

Kulturne dejavnosti in kulinarična doživetja za uživanje v bavarski gostoljubnosti.


PRIJAVE

Prosimo, da se registrirate najkasneje do 26. 10. 2023.

Prijava z izpolnjenim obrazcem še ne zagotavlja fiksne udeležbe! Vaša prijava bo nato posredovana bavarskemu Ministrstvu za gospodarstvo, ki bo izbralo sodelujoča podjetja. O končni izbiri nemškega Ministrstva za gospodarstvo boste obveščeni tudi iz naše strani.


Prepričani smo, da bo to delegacijsko potovanje za vaše podjetje izjemno zanimivo in vam bo odprlo nove perspektive na področju obnovljivih virov energije in čistih tehnologij.

Veselimo se, da vas bomo lahko pozdravili na Bavarskem in skupaj spoznali prihodnost tehnologij vodne energije in vodika.


Za dodatne informacije in vprašanja smo vam z veseljem na voljo!