Organizator webinarja

Interseroh je družba za ravnanje z embalažo, ki v prvi vrsti ponuja celovite okoljske rešitve po meri podjetij in inovativne pristope k recikliranju in ponovni uporabi surovin. Okoljsko ozaveščenim podjetjem svetujejo o trajnostnih okoljskih strategijah in izpolnjevanju okoljskih obveznosti.


Področja delovanja:

• gospodarjenje z odpadki v okviru štirih osnovni shem (odpadna embalaža, odpadna električna in

elektronska oprema, odpadne baterije in akumulatorji in odpadne nagrobne sveče)

• ravnanje z odpadnimi produkti, nastalimi pri izvajanju dejavnosti podjetja

• najem, prodaja in vzdrževanje opreme za ravnanje z odpadnimi produkti

• izobraževanja

• svetovalne storitve

• trajnostne rešitve za podjetja

• zapiranje zank

 

Podjetje Interseroh Slovenija bo z nami delilo strokovno znanje in praktične izkušnje na področju embalaže. Kot dolgoletni član AHK podpira povezovanje članov / partnerjev, medsebojno obveščanje ter strokovno pomoč v zvezi z okoljskimi temami.

Kakšne so vaše obveznosti po novi uredbi o embalaži?

24. aprila 2021 je stopila v veljavo nova Uredba o embalaži, ki določa, da bodo vsa podjetja, ki na trg Republike Slovenije dajejo embalirano blago in nimajo predhodnega slovenskega dobavitelja, postala zavezana za poročanje ter plačevanje embalažnine. Vsi novi zavezanci morajo skleniti pogodbo za prenos obveznosti na družbo za ravnanje z odpadno embalažo.

Prav tako bo od 1. julija 2021 dalje treba vzpostaviti in prilagoditi evidence o embalaži.

Vabljeni na brezplačni webinar!

Komu je dogodek namenjen?

Dogodek je namenjen vsem podjetjem, ki jim nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži nalaga plačevanje embalažnine, saj se prag 15 ton embalaže z novo uredbo ukinja!

 

Konkretno za vsa podjetja, ki:

·        embalirate oziroma pakirate blago pod svojim imenom oziroma znamko ali to za vas počne drugo podjetje;

·        uvažate oziroma pridobivate embalirano blago, ki ga dajete na slovenski trg;

·        uvažate oziroma pridobivate embalažo;

·        proizvajate oziroma pridobivate/uvažate embalažo za namen polnjenja na prodajnem mestu.


Brezplačni webinar bo potekal v slovenskem jeziku.

Vsebina in prijava na dogodek:

Vsebina dogodka


Na webinarju vas bomo seznanili z osnovnimi obveznostmi in novostmi, ki jih je prinesla nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ter:


·        pojasnili in točno opredelili, kaj vse je embalaža,

·        predstavili možnosti za vključitev in prenos obveznosti na družbo za ravnanje z odpadno embalažo,

·        predstavili načine vodenja evidenc in poročanja ter druge obveznosti, ki jih morate zakonsko spoštovati v izogib sankcijam za kršitev, in

·        vas seznanili s pomembnimi datumi, na katere morate biti pozorni, da izpolnite vse obveznosti.Kje: prek spletnega orodja Zoom


Prijavite se TUKAJ.Spletna stran: https://www.interseroh-delamodobro.meetpt.com/

O predavateljici:

Z vami bo:


NADJA KOŠMRLJ

Interseroh d. o. o.

 

Nadja Košmrlj je okoljska svetovalka v podjetju Interseroh d. o. o. in ima dolgoletne izkušnje na področju ravnanja z odpadki. Strokovno svetuje pri interpretaciji zakonodaje ter pomaga podjetjem pri vpeljavi zakonskih določil in novosti, od osnovnih vzpostavitev evidenc, ravnanja z odpadki, izpolnjevanja obveznosti v tujih državah do naprednih trajnostnih vsebin in tematik, povezanih z reciklabilnostjo embalaže. Aktivna je tudi v mednarodni Interserohovi skupini okoljskih svetovalcev, kjer svoje znanje na področju trajnostnega razvoja nenehno nadgrajuje. Z veseljem vam bo pomagala rešiti vse vaše izzive z embalažnino in prihajajočo uredbo – modro in preudarno.